E.14... Zadania i teoria

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

GRAFIKA KOMPUTEROWA

rgb

RGB jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej

CMYK

cmy

CMYK Ustalamy szerokość obu elementów tworzących kolumny i włączamy ich pływanie po lewej stronie. Wyłączamy opływanie w stopce, zeby pozostała na dole strony.zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku wielobarwnym w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach itp.). Na zestaw tych kolorów mówi się również barwy procesowe lub kolory triadowe (kolor i barwa w jęz. polskim to synonimy). CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową.

O wartościach szesnastkowych

cmy

#RRGGBB

0123456789101112131415
0123456789ABCDEF

Liczba dziesiętna 32 reprezentowana jest przez 20 (2 szesnastki i 0 jednostek).

Liczba dziesiętna 42 reprezentowana jest przez 2A (2 szesnastki i 10 jednostek).


DŹWIĘK NA STRONIE WWW

rgb

MULTIMEDIA

RozszerzenieTyp pliku
.wavformat plików dźwiękowych typu WAVE
.mid .midiformat plików dźwiękowych typu MIDI
.aviformat plików dźwiękowych typu AVI
.mp3format kompresji plików audio MP3
.mpg .mpegformat plików wideo typu MPEG
.movformat plików związany z technologią Quick Time
.wmvformat plików wideo typu WMV

Multimedia na stronie:

1.Znacznik embed <embed src="images/muzyka.mp3" width="25" height="30">

2. Odsyłacz do pliku <a href="images/muzyka.mp3"> Moja muzyka</a>
Moja muzyka
3. Multimedia w HTML 5
<audio> i <video>
<video src="" width="640" height="480" poster="video_poster.jpg" controls autoplay>

Grafika komuterowa

"Dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce. Chociaż grafika komputerowa koncentruje się głównie na specjalistycznych algorytmach i strukturach danych, to jednak siłą rzeczy musi czerpać wiedzę z rzeczywistości. Na przykład, aby uzyskać obrazy fotorealistyczne, należy wiedzieć jak w rzeczywistym świecie światło oddziałuje z przedmiotami. Podobnie, aby symulacja jazdy samochodem była jak najwierniejsza, należy wiedzieć, jak obiekty fizyczne ze sobą oddziałują. Od kilkunastu lat grafika komputerowa jest też kolejną dyscypliną artystyczną – dzieła powstałe przy jej zastosowaniu nazywa się grafiką cyfrową, infografiką lub digitalpaintingiem. "