E.14... Zadania i teoria

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

TECHNIK INFORMATYK

Informacje OKEOKE

Terminy egzaminów 2019

TECHNIK INFORMATYK

Informacje OKEOKE

Zwolnienia z egzaminu

TRENAŻER ONLINE

Testy i zadania praktyczneOKE

Egzamin pisemny E.12, E.13, E.14
Arkusze z egzaminów praktycznych
Testy - etap pismemny

Strategie związane z układem strony

"Zanim zaczniemy rozkładać układy stron na czynniki pierwsze, pomówmy o dostępnych opcjach tworzenia struktury strony.
Budując stronę internetową powinniśmy zadbać o odpowiedni layout, grafikę, teksty i ułożenie modułów. Za rozmieszczenie tekstów, grafiki, nawigacji i innych dodatków na stronie odpowiada webmaster. Jednym z pierwszych pytań kierowanych do osób, które mają zarządzać stroną będzie układ strony. Proste pytanie przysparzające wiele trudności – ludzie, którzy na co dzień nie zajmują się stronami nie wiedzą, co powiedzieć, a jeżeli nawet wiedzą – nie znają profesjonalnej nomenklatury. Aby pomóc przedstawam najpopularniejsze typy ułożenia stron.. "