E.14... Zadania i teoria

PHP

Pętle w PHP

Układ sztywny

Pętla to konstrukcja programistyczna pozwalająca na wykonanie wybranych instrukcji określoną liczbę razy

Pętla for while i do ... while

Pętle
Przykłady

Pętle
Przejdź do zadań...

Funkcje

Układ płynny

Funkcje W języku PHP jest wiele funkcji wbudowanych pozwalających na wykonanie wielu zadań

PHP

"obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.
PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym. Implementacja PHP wraz z serwerem WWW Apache oraz serwerem baz danych MySQL określana jest jako platforma AMP (w środowisku Linux – LAMP, w Windows – WAMP).. "